Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2013

26-03-2013
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret pr. 1. april 2013.Download cirkulære som PDF