Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2014

25-03-2014
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2014.Download cirkulære som PDF