Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

04-03-2020
Historisk

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler


Se CIR1H nr 9121 af 04/03/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF