Cirkulære om organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

28-06-2022
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler.


Se CIR1H nr 9731 af 28/06/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF