Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser

13-01-2022
Historisk

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser er opdateret.


Ved en fejl var satsen for hoteldispositionsbeløb for Danmark (bilag 5, pkt. A) registreret med en forældet sats. Satsen er nu ændret tilbage til den gældende sats, som er 1.032 kr.

Se CIR1H nr 9043 af 13/01/2022 på Retsinformation

 


Download cirkulære som PDF