Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser

10-01-2022
Historisk

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser er opdateret.


Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen i bilag 3 er ændret.

Se CIR1H nr 9022 af 10/01/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF