Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser

21-12-2021
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2022.


Se CIR1H nr 10094 af 21/12/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF