Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser

29-04-2021
Historisk

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er ændret


Se CIR1H nr 9277 af 29/04/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF