Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser

21-12-2020
Historisk

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser reguleres pr. 1. januar 2021.


Der var sket en fejl, så satsen for hoteldispositionsbeløb for Danmark (bilag 5, pkt. A) var forkert (det var den gamle sats), så den er nu ændret tilbage til 1.012 kr.

Herudover er der indsat formulering i cirkulærebemærkningen:  

”Det bemærkes, at der, i medfør af tjenesterejseaftalens § 28, stk. 3, i særlige tilfælde kan refunderes større udgifter til hotelværelse end de maksimumbeløb, der er anført i det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.”

Se CIR1H nr 10022 af 21/12/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF