Arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler

04-03-2020
Historisk

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået protokollat om arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler


Se CIR1H 9126 af 04/03/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF