Cirkulære om protokollat om arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler

01-07-2022
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået protokollat om arbejdstid mv. for lærere ved efterskoler samt frie fagskoler


Se CIR1H nr 9782 af 01/07/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF