Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2021

28-04-2021
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret.


Se CIR1H nr 9272 af 28/04/2021 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF