Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2020

23-04-2020
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse er reguleret.


Se CIR1H nr. 009-20 af 23/04/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF