Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2019

26-03-2019
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april 2019.


Se cirkulæret i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF