Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2020

23-04-2020
Gældende

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2020.


Se CIR1H nr. 010-20 af 23/04/2020 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF