Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2019

26-03-2019
Historisk

Boligbidraget for tjeneste- og lejeboliger i staten reguleres pr. 1. august 2019.


Se cirkulæret i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF