Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2016 og af pensionsgivende lønninger

14-03-2016
Gældende

Den 1. april 2016 reguleres tjenestemandspensioner.Download cirkulære som PDF