Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

22-05-2015
Historisk

Den 1. april 2015 reguleres de pensionsgivende lønninger, som lægges til grund ved beregningen af tjenestemandspension.Download cirkulære som PDF