Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2010

25-03-2010
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres årligt pr. 1. april.Download cirkulære som PDF