Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2009

24-03-2009
Historisk

Satserne for kontorholdsgodtgørelse reguleres pr. 1. april.Download cirkulære som PDF