Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2008

21-04-2008
Historisk

Satserne for de aftalte godtgørelser reguleres årligt pr. 1. april.Download cirkulære som PDF