Regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2007

16-04-2007
Historisk

Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2007Download cirkulære som PDF