Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejser

04-04-2024
Gældende

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejser er opdateret.


Se CIR1H 9179 af 04/04/2024 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF