Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejser

18-12-2023
Historisk

Satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejser


Se CIR1H nr 10059 af 18/12/2023 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF