Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

22-09-2010
Historisk

Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået protokollat til overenskomst for akademikere i staten.Download cirkulære som PDF