Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner

27-05-2019
Historisk

Finansministeriet og Akademikerne har indgået protokollat til overenskomst for akademikere i staten om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner.


Se CIR1H nr 9462 af 27/05/2019 i Retsinformation.


Download cirkulære som PDF