Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

17-08-2011
Historisk

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv. og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.Download cirkulære som PDF