Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

10-02-2009
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv. og souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.


Status for fornyelse af aftalen ifm. OK11

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 samt Kriminalforsorgsforeningen ifm. OK11 er parterne enige om at forny organisationsaftalen.

Læs mere om fornyelsen her.


Download cirkulære som PDF