Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

06-02-2007
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse


Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II er parterne blevet enige om at forny aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,02 Mb)


Download cirkulære som PDF