Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansat anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland

16-11-2010
Gældende

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer har indgået aftale om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg.Download cirkulære som PDF