Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansat anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland

08-12-2008
Historisk

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer har indgået aftale om indbetaling af pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansat anstaltspersonale ved Kriminalforsorgens institutioner i Grønland.Download cirkulære som PDF