Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv.

05-08-2009
Historisk

Finansministeriet og de statsansattes centralorganisationer har indgået aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)Download cirkulære som PDF