Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskift)

27-05-2005
Historisk

Finansmisteriet har med StK, COII, LC, OC og AC indgået aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskift)


Bemærkninger

Aftalen ophæver følgende aftaler

  • Pensionsaftale af 16. august 1993 til overenskomster inden for StK's forhandlingsområde
  • Pensionsaftale af 16. september 1993 til overenskomster inden for COII's forhandlingsområde
  • Pensionsaftale af 27. december 1993 til overenskomster inden for TOK's forhandlingsområde
  • Pensionsaftale af 24. august 1993 til overenskomster inden for AC's forhandlingsområde


Download cirkulære som PDF