Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

09-07-2019
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Se CIR1H nr 9649 af 09/07/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF