Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

30-06-2015
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation har indgået aftaler om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.Download cirkulære som PDF