Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

13-08-2008
Historisk

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler).


Bemærkninger

Parterne er enige om, at aftalen videreføres uden ændringer i den nye periode efter OK11. Der udsendes ikke nyt cirkulære/aftale.


Download cirkulære som PDF