Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S's forhandlingsområde

17-10-2019
Historisk

Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område m.fl. har indgået ny aftale om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S's forhandlingsområde.Download cirkulære som PDF