Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

04-12-2019
Historisk

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).


Se CIR1H nr 10096 af 04/12/2019 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF