Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010

24-03-2022
Historisk

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst.


Se CIR1H nr 9310 af 24/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF