Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010

30-03-2022
Gældende

Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået fællesoverenskomst.


Cirkulæret indeholder en rettelse i punkt 3 i de generelle bemærkninger, der henviser til aftalens bilag 1a.”

 

Se CIR1H nr 9338 af 30/03/2022 på Retsinformation


Download cirkulære som PDF