Hovedaftale mellem Finansministeriet og Overenskomstansattes Centralorganisation

04-06-1992
HistoriskDownload cirkulære som PDF