Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation

03-03-1994
HistoriskDownload cirkulære som PDF