Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for sygeplejersker m.fl. i staten

31-07-1996
Historisk



Download cirkulære som PDF