068-97 - Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation(LC/OC-fællesoverenskomst)

26-11-1997
HistoriskDownload cirkulære som PDF