Afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær