Rammeaftale om distancearbejde i staten

19-12-2002
Historisk

Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 2002 har Finansministeriet og centralorganisationerne aftalt at videreføre rammeaftalen om distancearbejde. Aftalen blev oprindeligt indgået som en forsøgsordning med udløb den 31. marts 2001 (Fmst.nr. 047-98). I 2000 forlængede parterne aftalen med et år til udløb den 31. marts 2002.Download cirkulære som PDF