Specialarbejdere m.fl. i staten

05-05-2003
Historisk

Finansministeriet og Specialarbejderforbundet i Danmark har indgået medfølgende organisationsaftale for specialarbejdere m.fl. i staten. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 2. juli 2002 det samlede overenskomstgrundlag.


Bemærkninger

Finansministeriet og SID har i tilknytning til organisationsaftalen indgået aftale om nyt lønsystem for specialarbejdere m.fl. i staten.


Download cirkulære som PDF