Rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F)

28-06-2006
Historisk

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 27. juni 2006 indgået organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten (3F).


Bemærkninger

Aftalen indebærer bl.a. en sammenlægning af organisationsaftalerne for:

  • Specialarbejdere m.fl. i staten
  • Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsen
  • Specialarbejdere under Forsvarsministeriet
  • Kvindelige arbejdere under Forsvarsministeriet samt
  • Rengøringsassistenter i staten
Aftalen indebærer endvidere bl.a., at rengøringsassistenterne overgår til nyt lønsystem.
    Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2005. Dog træder ændringerne af lønsystemet først i kraft den 1. april 2007.
      Aftalen indebærer fra 1. oktober 2006 overgang til aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Status for fornyelse af aftalen

Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) den 20. februar 2008 er parterne blevet enige om fornyelse af aftalen.
Læs mere om status for fornyelse af aftalen (0,15 Mb)


Download cirkulære som PDF