Tolke i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

10-06-2003
Historisk

Finansministeriet og HK/STAT har den 24. januar 2002 indgået aftale om løn og ansættelsesvilkår for tolke i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre. Der er mellem Finansministeriet og HK/STAT indgået aftale om et nyt permanent lønsystem, der træder i kraft 1. april 2003.


Bemærkninger

Protokollatet udgør sammen med StK-fællesoverenskomst af 2. juli 2002 og den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i statens tjeneste det samlede overenskomstgrundlag.


Download cirkulære som PDF