Køkkenmedhjælpere i statens tjeneste

18-05-2004
Historisk

Finansministeriet og Forbundet af Offentligt Ansatte har den 14. maj 2004 indgået organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste.Download cirkulære som PDF